Web Sensors

Web Sensors

 • intern webbserver anpassad för skärm, mobil och surfplatta
 • flexibel lösning för datainsamling och analys med Comet Database
 • temperatur, luftfuktighet, barometertryck, CO2
 • övervakning av serverrum, IT, fastighetsautomation HVAC, museum, arkiv,
  gallerier, tillverkning och lager, hemautomation
läs mer » Web Sensors

Temperatur- och luftfuktighetsgivare med 4-20 mA
utgång och ATEX certifikat ATEXför användning i potentiellt
explosionsfarliga miljöer (zon 2)

 • de egensäkra transmittrarna i serie T311xEx är avsedda för användning
  i potentiellt explosionsfarlig armosfär
 • II 3G Ex ic IIC T6 Gc
 • spårbart kalibreringscertifikat med deklarerad metrologisk spårbarhet baserad
  på kraven i standarden EN ISO/IEC 17025
läs mer » Snímače teploty a vlhkosti

Transmittrar och regulatorer för temperatur, luftfuktighet,
barometertryck och CO2

 • varianter för omgivningsluft, ventilationstrumma eller tryckluft
 • utgångar: 4-20 mA, 0-10V, Ethernet, RS485, RS232
 • tvåraders LCD
 • långtidsstabilitet
 • enkel konfigurering, justering och kalibrering
läs mer » Snímače a regulátory teploty

Dataloggrar

 • en till fyra kanaler
 • lämplig för kommunikation via GPRS-modem
 • kommunikation med PC via RS232, USB eller Ethernet
 • ladda ner data med Android-enhet
 • minne för upp till 32000 värden, tvåraders LCD-display
 • batterilivslängd upp till 7 år, robust vattentät kapsling IP67
läs mer » Dataloggery

Portabla instrument - Commeter

 • temperatur, luftfuktighet, barometertryck
 • nivålarm med ljud och ljussignal
 • minne för 16000 värden
 • tvåraders LCD-display
läs mer » Přenosné přístroje COMMETER

Ny produktkatalog 2017


Acandia lanserar svensk site för Comet System

Nu lanserar vi en svensk version av Comet Systems hemsida.


Fastighetsautomation / Energioptimering - HVAC

Komplett övervakning av temperatur, luftfuktighet, barometertryck och CO2 i alla typer av lokaler (bostäder, industri, historiska byggnader, museu, lager, kontor, m.m.)

Serverrum och datahallar

Dataloggning och online övervakning av temperatur, luftfuktighet, läckage och rök i datahallar, datacenter och serverrum. Dataloggrar, givare och mätsystem för IT-rack.

Hälsovård och laboratorier

Automatisk övervakning av temperatur, luftfuktighet och andra paramtetrar i apotek, laboratorier, blodbanker och andra områden som kräver konstant övervakning.

Övervakning vid transport

Loggning och övervakning av temperatur vid transport av livsmedel, blommor, boskap, läkemedel, HACCP. Trådlös kommunikation och data överföring via GPRS.

Industri

Online övervakning och dataloggning av produktionsprocesser.

SOHO (Små kontor och Hemmakontor)

Enkla lösningar för övervakning, loggning och fjärråtkomst till mätdata med dataloggrar eller Websensor

Acandia AB är svensk distributör för Comet System som är en ledande tillverkare av produkter och system för mätning, övervakning och styrning av temperatur, luftfuktighet, barometertryck, koldioxid CO2 samt andra parametrar. Comet System erbjuder transmittrar, regulatorer, dataloggrar, mätsystem, datainsamlingssystem, termometrar, hygrometrar, barometrar och CO2-mätare för övervakning av klimat och miljöförhållanden.

öppna

Samtliga instrument levereras med spårbart kalibreringscertifikat i enlighet med kraven i  standarden EN ISO/IEC 17025.