dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Mätning, Loggning, Övervakning, Reglering, Larm, Utvärdering & Analys

Temperatur, Luftfuktighet, CO2, Daggpunkt, Barometertryck, Analoga signaler, Digitala ingångar...

Mätning, Loggning, Övervakning, Reglering, Larm, Utvärdering & Analys

Temperatur, Luftfuktighet, CO2, Daggpunkt, Barometertryck, Analoga signaler, Digitala ingångar...

Mätning, Loggning, Övervakning, Reglering, Larm, Utvärdering & Analys

Temperatur, Luftfuktighet, CO2, Daggpunkt, Barometertryck, Analoga signaler, Digitala ingångar...

Mätning, Loggning, Övervakning, Reglering, Larm, Utvärdering & Analys

Temperatur, Luftfuktighet, CO2, Daggpunkt, Barometertryck, Analoga signaler, Digitala ingångar...

Mätning, Loggning, Övervakning, Reglering, Larm, Utvärdering & Analys

Temperatur, Luftfuktighet, CO2, Daggpunkt, Barometertryck, Analoga signaler, Digitala ingångar...

Mätning, Loggning, Övervakning, Reglering, Larm, Utvärdering & Analys

Temperatur, Luftfuktighet, CO2, Daggpunkt, Barometertryck, Analoga signaler, Digitala ingångar...

Mätning, Loggning, Övervakning, Reglering, Larm, Utvärdering & Analys

Temperatur, Luftfuktighet, CO2, Daggpunkt, Barometertryck, Analoga signaler, Digitala ingångar...

Mätning, Loggning, Övervakning, Reglering, Larm, Utvärdering & Analys

Temperatur, Luftfuktighet, CO2, Daggpunkt, Barometertryck, Analoga signaler, Digitala ingångar...

Mätning, Loggning, Övervakning, Reglering, Larm, Utvärdering & Analys

Temperatur, Luftfuktighet, CO2, Daggpunkt, Barometertryck, Analoga signaler, Digitala ingångar...

Mätning, Loggning, Övervakning, Reglering, Larm, Utvärdering & Analys

Temperatur, Luftfuktighet, CO2, Daggpunkt, Barometertryck, Analoga signaler, Digitala ingångar...

Topp-produkter

Fördelar

On-line demos

Online demo WebSensor "P"

  • Noggrann mätning av temperatur, luftfuktighet, daggpunkt och händelser.
  • Nätverksanslutning, även modeller med PoE.
  • Industriellt utförande med integrerade eller externa sensorer.
Laddar…
Loading...

Online demo Multilogger

● Upp till 6 ingångar för mätning och loggning, 16 virutella kanaler
● Nätverksanslutning
● Minne för 1 miljon värden
● Larmindikation via e-post, SMS, intern akustisk sirén, LED på front samt digital utgång för styrning av externa enheter
● Kommunikation - USB, RS232 och Ethernet (SNMPv1 och XML)

Laddar…
Loading...

Online Demo Mätssystem MS

● Noggrann mätning av temperatur (Pt1000, Ni1000, thermoelement och termistorer), ström och spänning, händelser, pulser, resistans och frekvens
● Ickeflyktigt minne
● Larmindikation med ljud och ljus
● Kommunikation - USB, RS232/485, Ethernet
● Programvara för analys på PC

Laddar…
Loading...

Online demo WebSensor "H"

● Noggrann mätning, övervakning och styrning av temperatur, luftfuktighet, daggpunkt, barometertryck, CO2 och händelser
● Nätverksanslutning, även modeller med PoE
● Industriell design med interna givare, externa givare eller för kanalmontage (kapslingsklass upp till IP65)

Laddar…
Loading...

Online demo WebSensor

● Noggrann mätning och övervakning av temperatur, luftfuktighet, daggpunkt, barometertryck, CO2 och händelser
● Nätverksanslutning, även modeller med PoE
● Industriell design med interna givare, externa givare eller för kanalmontage (kapslingsklass upp till IP65)

Laddar…
Loading...