dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Mätvärde

Enhetens egenskaper

Konstruktion

Utsignal/kommunikation

Larm

För anslutning av givare

För produktgrupper

Programvaruversion

Applikationer

Mätsystem - dataloggrar med upp till 16 kanaler

● Noggrann mätning av temperatur (Pt1000, Ni1000, thermoelement och termistorer), ström spänning, händelser (digitala in), pulser, resistans, frekvens
● Ickeflyktigt minne
● Larmindikering med ljud och ljus
● Diverse gränssnitt för kommunikation - USB, RS232, Ethernet
● Programvara för utvärdering av data på PC