dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Kalibrering

Kalibrering

Samtliga COMETs produkter levereras med spårbart kalibreringscertifikat.

COMET System är inte ett ackrediterat kalibreringslaboratorie utan det är certifierat som en del av kvalitetsledningssystemet i överenstämmelse med ISO 9001:2000.

Kalibreringscertifikaten utfärdas utifrån kraven i ISO/IEC 17025.

Temperatur kalibreras i en punkt vid 23°C.
Luftfuktighet kalibreras i en punkt vid 50% RH.
Barometertryck kalibreras oftast i två punkter, vid atmosfärstryck och nära den undre gränsen för mätområdet (800 eller 750 Pa). Transmittrarna i serie T2xxx kalibreras i tre punkter.
Elektriska signaler (ström, spänning, resistans) kalibreras i tre till fem punkter.

Vi kan även erbjuda kalibrering av ackrediterat lab mot tillägg.
 

Om du vill ha ditt instrument kalibrerat:

- Skicka enheten till Acandia med en beskrivning av vad du vill ha utfört (standardkalibrering eller kalibrering av ackrediterat lab) inkl. produkttyp, serienr, dina kontaktuppgifter samt returadress.

Kontakt:
Acandia AB
Att. Support
Vintervägen 2B
13540 TYRESÖ

E-post: support@acandia.se
Tel: 08-52224030