dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Konstruktion

För anslutning av givare

Applikationer

Väder- och solstrålningsskydd COMETEO

För skydd av givare och noggrannare mätresultat.

  • Naturligt ventilerad COMETEO
  • Aktivt ventilerad COMETEO
  • Lösning för jordbruk