dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Mätvärde

Enhetens egenskaper

Konstruktion

Utsignal/kommunikation

Larm

För anslutning av givare

För produktgrupper

Programvaruversion

Applikationer

Dataloggrar

● Noggrann mätning av temperatur, luftfuktighet, daggpunkt, 4-20 mA, 0-5V, 0-10V, puls, händelser, m.m.
● Ickeflyktigt minne
● Indikering av larm och händelser
● Programvara för utvärdering av data på PC
● Kommunikation - USB, GSM/GPRS, Ethernet
● Robust design med integrerade eller externa givare (kapslingklass upp till IP67)
● Lång batteritid