dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Mätvärde

Enhetens egenskaper

Kabellängd

För anslutning av givare

Givartyp

Applikationer

Temperaturgivare

● Olika typer av givare (Pt1000, Ni1000, thermoelement, DiGi)
● Olika mätområden
● För de flesta applikationer