dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Mätvärde

Enhetens egenskaper

Konstruktion

Utsignal/kommunikation

Larm

Applikationer

Dataloggrar med skrivare

● Noggrann mätning av temperatur och händelser (digitala in)
● Ickeflyktigt minne
● Indikering av larm
● Inbyggd printer
● Kommunikation - USB, GSM/GPRS
● Programvara för utvärdering av data på PC