dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Mätvärde

Enhetens egenskaper

Konstruktion

Utsignal/kommunikation

Larm

För anslutning av givare

Applikationer

Handhållna instrument och dataloggrar

● Noggrann mätning av temperatur, luftfuktighet, daggpunkt, barometertryck, CO2, 4-20 mA, 0-5V, 0-10V, m.m.
● Ickeflyktigt minne
● Larmindikering med ljud och ljus
● Inställningar via knappsats
● Diverse gränssnitt för kommunikation - USB, RS232, Ethernet
● Programvara för utvärdering av data på PC
● Batterdrift
● Bakgrundsbelyst display