dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

CP500 Ytgivare termoelement typ K

Temperaturgivare med snabb respons för mätning på plana ytor, typ CP500 -65 till 500°C

Med ministickpropp för termoelement typ K.

Termoelement med tolerans klass 1 enligt IEC584-2 +/-1.5°C eller +/-0.004 x t (beroende på vilken som är störst)

  • Art nr
    CP500