dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Datalogger för temperatur, luftfuktighet & barometertryck med interna givare

Datalogger avsedd för loggning av temperatur, luftfuktighet och barometertryck.

Värdena sparas på ickeflyktigt minne och kan också överföras till PC via USB.

Nivålarm indikeras med LED, på LCD-displayen och med ljud från intern beeper.

Enheten levereras med ett spårbart kalibreringscertifikat i enlighet med kraven i EN ISO/IEC 17025.

 

  • Art nr
    U4130
  • Garanti
    3 År

Tekniska specifikationer

Mätvärde

Temperatur
Relativ luftfuktighet
Beräknade värden (daggpunkt…)
Barometertryck

TEMPERATURGIVARE

Mätområde -30 till +70 °C
Noggrannhet ±0.4 °C
Upplösning 0.1 °C

LUFTFUKTIGHETSGIVARE

Mätområde 0 till 100 % RH
Noggrannhet ± 1.8 % RH
Upplösning 0.1% RH

DAGGPUNKT

Mätområde -60 till +70 °C
Noggrannhet ±1.5 °C vid T <25 °C och RH >30 %
Upplösning 0.1 °C

BAROMETERTRYCKSGIVARE

Mätområde 600 till 1100 hPa
Noggrannhet ±1.3 hPa vid 23 °C från 800 till 1100 hPa
Upplösning 0.1 hPa

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drifttemperatur -30 till +70 °C
Kanaler interna givare för temperatur, luftfuktighet och barometertryck
Minneskapacitet 500 000 värden i ickecykliskt läge (noncyclic logging mode), 350 000 värden i cykliskt läge (cyclic mode)
Loggningsintervall justerbart från 1 s till 24 h
Uppdatering display och larm justerbart 1 s, 10 s, 1 min
Dataloggningslägen Ickecykliskt (non-cyclic): dataloggning avslutas när minnet är fullt, cykliskt (cyclic): när minnet är fullt skrivs det äldsta värdet över av det nya
Realtidsklocka år, skottår, månad, dag, timme, minut, sekund
Matning Litium battery 3.6 V; AA
Kapslingsklass IP54 elektronik; IP30 givare
Dimensioner 61 x 93 x 32 mm
Vikt inkl. batteri ca 120 g
Garanti 3 år