dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Ethernetport (intern) till MS5

Inbyggd LAN-port för anslutning av MS5 datalogger till nätverk (Ethernet). Kommunikation via SNMP, SOAP, www-sidor, Modbus TCP. I händelse av överkridna gränsvärden så kan e-post eller SNMP-trap skickas till specifika adresser.

 

 

  • Art nr
    MP025