dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Ethernetport (intern) till MS6R, MS6D

Inbyggd LAN-port för anslutning av MS6D och MS6R datalogger till nätverk (Ethernet). Kommunikation via SNMP, SOAP, www-sidor, Modbus TCP. I händelse av överkridna gränsvärden så kan e-post eller SNMP-trap skickas till specifika adresser.

 

  • ladda ner hela minnet på 2min 30s (beroende på hastigheten i nätverket)
  • nedladdning av minnet görs via programvaran för dataloggern
  • kommunikation och larm via flera nätverksprotokoll (web, SNMP, SMTP, SysLog, SOAP, ModBus)
  • varje logger har egen IP-adress (stöd för DHCP).
  • möjliggör även fjärraccess via Internet (kräver konfigurering av nätverk)

  • Art nr
    MP042