dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

TG8 Temperaturgivare typ Pt1000, 5 m kabel med Cinch-kontakt

Universal temperaturgivare IP67 -80 till +200°C.

Sensorkropp i rosfritt stål och kabel med silikonisolering utan kontakdon. Diameter 5,7mm, längd 40mm. Responstid t63<10s, t95<30s, uppmätt i vätska. Responstid t63<60s, t95<150s, uppmätt i luftflöde 1m/s.

Med kontakdon typ Cinch som passar handinstrumenten i serien Commeter.

Mätområde:  -50°C** to 200°C
** Om sensor och kabel monteras så att kabeln inte utsätts för några rörelser så kan givaren användas ner till -80 °C.

  • Art nr
    SN108C