dataloggrar, termometrar, hygrometrar...
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Mätvärde

Enhetens egenskaper

Konstruktion

Utsignal/kommunikation

Larm

För anslutning av givare

För produktgrupper

Programvaruversion

Applikationer

Trådlöst via Sigfox eller mobilnät

● Kommunicerar via Sigfox eller GSM/GPRS
● Noggrann mätning av temperatur, luftfuktighet, daggpunkt och Accurate measurement of temperature, humidity, dew point, two-state events
● Ickeflyktigt minne (GSM-logger)
● Larm via SMS, e-post, m.m.
● Robust design
● COMET Cloud molntjänst eller programvara för analys av data och datalagring.